Πλατφόρμα ΑΑΔΕ, Οδηγός Εγγραφής από το Arendoo.gr

Το Arendoo.gr σας προσφέρει σε έναν λεπτομερή οδηγό εγγραφής με οδηγίες και εικόνες για το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τον οποίο ετοίμασε η εταιρεία Project ΜΕΠΕ. Το μητρώο έχει τεθεί ήδη σε λειτουργεία και η εγγραφή σε αυτό είναι υποχρεωτική για όσα ακίνητα ενοικιάζονται βραχυχρόνια δηλαδή ακίνητα που μισθώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (κάτω του ενός έτους) και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

 

Η Project ΜΕΠΕ - Γιάννης Κανελάκης & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1993. Παρέχει σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και δημόσιους φορείς υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα φοροτεχνικά, λογιστικά, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing και διεθνούς εμπορίου. Η Project ΜΕΠΕ - Γιάννης Κανελάκης & Συνεργάτες λειτουργεί γραφεία στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα.

 

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε τον οδηγό